Turun Seudun TST ry

Turun Seudun TST ry on sosiaali- ja terveysalan yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyydestä ja vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi, heikompiosaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

Turun Seudun TST ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen laajaa vapaaehtois- ja jäsentoimintaa omarahoitteisena. Yhdistyksen sosiaalinen osallisuus koostuu jäsenille suunnatusta harraste- ja vertaistoiminnasta, johon kuuluvat muun muassa koulutus-, liikunta-, hyvinvointi-, matkailu-, kulttuuri-, luonto-, kädentaito-, ilmaisu-, keskustelu-, media- ja vaikuttamistoiminta.
Lisäksi merkittävässä osassa ovat järjestettävät massatapahtumat sekä lukuisat pienemmät tapahtumat eri teemoin.
Lisäksi jäsenet järjestävät omaehtoisesti monipuolista kurssitoimintaa pohjautuen jäsenten omaan osaamiseen ja vahvuusalueisiin.

Toiminnan kohderyhmänä ovat taloudellisessa, sosiaalisessa tai terveydellisessä vajeessa elävät kansalaiset eli työttömät työnhakijat, eläkeläiset, opiskelijat, maahanmuuttajat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt, työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, osatyökykyiset, pitkäaikaissairaudesta toipuvat, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä päihteistä vieroittuneet.

Yhdistyksen toimintakeskuksessa Kanslerintie 19:ssä toimii myös ruokaravintola KasarmiTalli. Se tarjoaa TST ry:n jäsenistölle hyvää ja monipuolista kotiruokaa edulliseen hintaan. Ruokalista ja hinnasto löytyvät osoitteesta www.tstry.com.

Kanslerintiellä toimii myös TST-Texvex –poistotekstiilimyymälä. Sen aukioloajat löydät osoitteesta www.tstry.com. Ko. sivuilta löytyy myös lisää tietoa yhdistyksestä, jäseneduista, koulutuksista, tapahtumista.