Hanke

Turun Seudun TST ry:llä on vuosien kokemus työllisyyspoliittisten hankkeiden toteutuksesta. Vuoden 2016 lopulla päättyneeseen edelliseen typo-hankkeeseen (Välityö 6) osallistui 105 ihmistä. Heistä yli 50 % työllistyi, vaihtoi alaa opintojen kautta tai jatkoi työkokeiluun muualla.

Turun Seudun TST ry:n Työllä tehden -työllistämishanke 2017-2018 jatkaa aikaisempien hankkeiden viitoittamalla tiellä, tavoitteena asiakkaiden työllistyminen. Työllä tehden –hanke tarjoaa nyt omat räätälöidyt työllistymispolkunsa sekä vuoden että vähintään kaksi vuotta työttöminä olleille.

Huomaathan, että hankkeen palvelut on suunnattu sellaisille yllämainitun ehdon täyttäville työtä hakeville, joilla on oma selkeä motivaatio työllistymiseensä. Tavoitteena on työ-, koulutus- tai työkokeilupaikan löytyminen jakson päätyttyä.

Työnhakijoiden motivaatiota tuetaan mm. kehittämällä asiakkaiden oman osaamisen tunnistamista yksilö- ja ryhmäohjauksin, ohjatulla vertaistoiminnalla sekä uraohjauksella.

Hankkeen rahoittavat Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Turun kaupunki.

Katso hankkeen työkokeilu- ja palkkatukipaikat.

Katso jaksojen päivämäärät ja hakuohjeet.